INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

okładka książki dr Edyty Bombiak

Celem monografii jest systematyzacja wiedzy na temat zasadniczych przekształceń w obszarze funkcji personalnej ze zwróceniem uwagi na przyszłe wyzwania stojące przed działami HR i specjalistami ds. zasobów ludzkich. W  dzisiejszym dynamicznym otoczeniu biznesowym menadżerowie potrzebują bowiem nowych modeli i coraz bardziej zaawansowanych narzędzi wpierających wydajność procesów kadrowych.

Doskonalenie tradycyjnych metod realizacji funkcji personalnej już nie wystarcza, aby utrzymać pozycję lidera na rynku.Z uwagi na złożoność i rozległość omawianej problematyki w opracowaniu skoncentrowano się na wybranych trendach tj. sustainable HRM, green HRM, HR risk management, agile HRM oraz wirtualizacja funkcji personalnej. Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkim. Stanowi ona lekturę, która może być pomocna zarówno dla wykładowców, studentów, jak też słuchaczy studiów podyplomowych. W szczególności jest jednak kierowana do menedżerów personalnych oraz specjalistów działów HR, zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze funkcji personalnej. Autorka wyraża nadzieję, że przedstawiona problematyka będzie stanowić inspirację do doskonalenia praktyk personalnych w kierunku ich większej profesjonalizacji oraz do dalszych przemyśleń na temat przyszłego kształtu funkcji personalnej oraz roli działów HR.