INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Widok ekranu komputera - konferencja on-line i slajd powitalny konferencji

16 grudnia 2020r. Koło Naukowe Logistyków i Koło Ekonomiczne działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz Programem Edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem prowadzony przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania działalności logistycznej". Konferencja odbywała się w formie zdalnej.

Konferencję rozpoczął Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Pan dr Marcin Chrząscik. Następnie zaproszeni goście, pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci zapoznali się z dotychczasową działalnością oraz osiągnięciami członków Koła Naukowego Logistyków i Koła Ekonomicznego

Następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci. Wiedzą praktyczną podzielili się z uczestnikami Konferencji: Pan Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Pani dr Lidia Więcaszek-Kuczyńska – Główny księgowy, Dyrektor ds. Księgowości DPD Polska Sp. z o.o. Pani Karolina Fabisiak - Zastępca Dyrektora ds. dochodów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach oraz Pan Krzysztof Droździel– BIK SA i BIG InfoMonitor SA. Prelegenci poinformowali o funkcjonowaniu i warunkach rozwoju branży logistycznej w Polsce.

W drugiej części konferencji obrady odbywały się w dwóch  równoległych sesjach panelowych. Obrady prowadził Pan Krzysztof Droździel oraz Pan dr Adam Marcysiak. Przygotowane wystąpienia, na temat uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem  transportu i innowacjami w działalności logistycznej wygłosili wykładowcy, doktoranci oraz studenci z 6 ośrodków akademickich. Podsumowania obrad dokonała opiekun Koła Ekonomicznego Pani dr Agata Marcysiak.

Tego typu wydarzenia będą kontynuowane także w przyszłości.