INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych w semestrze letnim 2020/2021 realizowane będą następujące przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych:

  • pierwsze roczniki studiów stacjonarnych I stopnia - E-kultura w XXI wieku, Koncepcje
    w sztuce europejskiej;
  • pierwsze roczniki studiów niestacjonarnych I stopnia - E-kultura w XXI wieku, Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstów naukowych, użytkowych
    i literackich;
  • pierwsze roczniki studiów stacjonarnych II stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz studiów niestacjonarnych II stopnia - Etyka w organizacji, Trening medialny.

Uruchomienie w/w przedmiotów jest wynikiem wyborów przeprowadzonych w systemie USOSWeb w dniach 14 – 20 grudnia 2020 r.