INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

PHOTO 2021 11 30 15 44 35

Dnia 30 listopada 2021 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów 3 roku logistyki z Dyrektorem Oddziału Cargo Panem Sebastianem Kuną, który wygłosił prelekcję na temat: Rynek towarowych przewozów lotniczych (Air Cargo). Koordynatorem spotkania była dr Katarzyna Wąsowska. Podczas wykładu studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat specyfiki rynku lotniczych przewozów cargo, w tym łańcucha logistycznego w biznesie cargo oraz roli agenta handlingowego. Poruszono także problem wpływu pandemii Covid-19 na rynek cargo. Szczególnie interesującym dla studentów zagadnieniem były kwestie możliwości zatrudnienia oraz perspektywy kariery zawodowej w branży lotniczej.