INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

IMG 20221007 WA0017 1

W dniach od 2 do 8 października 2022 roku, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni, wziął udział w wyjeździe studyjnym do Uniwersytetu w Kolonii, który odbył się w ramach projektu MEiN pod nazwą "Liderzy w zarządzaniu uczelnią". Efektem wyjazdu jest nawiązanie wielu kontaktów z przedstawicielami kadry kierującej uczelniami z Polski, Niemiec i Nigerii.

Wizyta miała też na celu poprawę kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej  uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

  • konsolidacji uczelni,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,
  • współpracy uczelni i instytutów badawczych,
  • internacjonalizacji uczelni,
  • komercjalizacji wyników badań,
  • modeli uczelni,
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.