INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

W dniu 18 kwietnia 2023 roku, Koło Ekonomiczne zorganizowało warsztaty nt. ”ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”.
Warsztaty otworzył Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Radosław Korneć. W warsztatach oprócz studentów uczestniczył Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni oraz Zastępca Dyrektora pani dr Monika Wakuła a także pracownicy Instytutu.

Spotkanie przeprowadzone zostało przez panią Monikę Gębicką – Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek, panią Agatę Małycha-Woźniak – Zastępcę Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek oraz panią Agnieszkę Drzewowską - koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Siedlcach.

Osoby uczestniczące w warsztatach mogły otrzymać odpowiedzi na następujące
pytania:

  • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?
  • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)?
  • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)?
  • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?
  • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne?
  • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej?
  • Jakie składki płaci przedsiębiorca?
  • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej?
  • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej?
  • Jak można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE)?


Tego typu wydarzenia będą kontynuowane także w przyszłości.