INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

27 kwietnia 2023 roku Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości odwiedzili wykładowcy z Iğdır University w Turcji - Hakan ÇAYALAN oraz Nilgün ÇAYALAN. Goście poprowadzili zajęcia ze studentami II roku Logistyki oraz spotkali się z Dyrekcją Instytutu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w obszarze umiędzynarodowienia, wspólnych projektów badawczych oraz publikacji.