INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 114 /2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach 

z dnia. 2 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

 

--> Zapoznaj się z Zarządzeniem Rektora <--