INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Dnia 6 marca 2023 roku w ramach przedmiotu Zarządzanie transportem i spedycją odbyło się spotkanie studentów trzeciego roku logistyki z Dyrektorem handlowym firmy Taj Transport Air Cargo Service, Michałem Makowskim, który w swoim wystąpieniu omówił specyfikę działalności firmy Taj.

Koordynatorem spotkania była dr Katarzyna Wąsowska. Podczas spotkania studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat specyfiki rynku usług transportowych. Szczególnie interesującym dla studentów zagadnieniem były kwestie możliwości zatrudnienia oraz perspektywy kariery zawodowej w firmie TAJ.

Studenci wraz z dr Katarzyną Wąsowską składają serdeczne podziękowania za interesujące i merytoryczne spotkanie oraz poświęcony czas.

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości pragnie serdeczne zaprosić wszystkich zainteresowanych na wyjątkową konferencję poświęconą logistyce, a w szczególności transportowi lotniczemu cargo. 

Naszych gości oraz program wydarzenia poznać można na naszej stronie (https://aircargo.uph.edu.pl/)

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

 

W ramach przedmiotu Warsztaty Logistyczne koordynowanego przez dr Olę Bareja-Wawryszuk studenci III roku Logistyki mają możliwość poszerzać swoją wiedzę o teoretyczne jak również praktyczne aspekty związane z Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw.

W semestrze zimowym 2022/2023 w ramach zajęć studenci uczestniczyli w trzech wizytach studyjnych oraz w wykładzie prowadzonym przez eksperta z firmy Philips.

 

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Dnia 17 stycznia 2023 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów trzeciego roku logistyki z Dyrektor Zarządzającą - Członkiem Zarządu Expeditors Polska Sp.zo.o. Panią Martą Piechel, która w swoim wystąpieniu omówiła specyfikę działalności firmy Exspeditors.