INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie grupowe ze spotkania z przedstawicielami firmy ASAJ

25 maja 2022 r. odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach przedmiotów Projektowanie działalności e-commerce oraz Logistyczna obsługa klienta w handlu internetowym prowadzonych przez dra Adama Marcysiaka, dr Olę Bareja-Wawryszuk oraz mgr Marylę Karczewską-Czapską. Gośćmi spotkania byli Pan Franciszek Szulc, Dyrektor E-Commerce ASAJ Sp. z o.o. oraz Ariel Dudziński, Akspert ds. Allegro i Asortymentu Technicznego.

spotkanie z rozmowy kwalifikacyjnej

W dniu 26 maja 2022 roku studenci II roku logistyki wzięli udział w warsztatach nt. „Rozmowa kwalifikacyjna – perspektywa pracownika i pracodawcy”. Warsztaty poprowadziła Pani Edyta Lepiarska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak. Spotkanie odbyło się w ramach przedmiotu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i miało na celu przygotowanie studentów do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

zdjęcie grupowe przed budynkiem firmy

W dniu 20 maja 2022 roku studenci III roku logistyki odwiedzili firmę A.T.Trading Sp z. o.o w Zbuczynie.  Właściciel firmy Pan Adrian Tchórzewski zapoznał studentów z pracą firmy z branży logistycznej. Przedstawił problemy i sposoby ich rozwiązywania. Studenci zwiedzili obiekty i wyposażenie firmy.

Zdjęcie grupowe przed budynkiem Biblioteki Głównej

W dniu 17 i 19 maja 2022 roku Koło Naukowe Logistyków i Koło Ekonomiczne działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Programem Edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem prowadzonym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, zorganizowało warsztaty dla młodzieży szkół średnich z naszego regionu.