INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wykładowca z Turcji

W dniach 9-13 maja gościliśmy İhsana Oytuna Alpaya z Sinop University w Turcji. Nasz gość miał możliwość poprowadzenia zajęć oraz wzięcia udziału w warsztatach pt. "Rywalizacja sportowa jako forma integracji międzynarodowej!” organizowanych przez Welcome Center UPH i Centrum Sportu i Rekreacji UPH.

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach znalazł się w gronie laureatów programu NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Uniwersytet otrzyma fundusze na realizację projektu pt. Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym – doświadczenia polskie. Projekt został opracowany przez zespół pracowników Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości w składzie: dr Edyta Bombiak, dr Marcin Chrząścik, dr Radosław Korneć, dr Agata Marcysiak, dr Anna Rak.

Doktor Regina Demianiuk

20 kwietnia 2022 roku zorganizowano wizytę studyjną dla uczniów siódmej i ósmej klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander” w Siedlcach na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr Radosław Korneć, dr Regina Demianiuk, dr Monika Ojdana – Kościuszko. 

zdjęcie grupowe

28 kwietnia 2022 roku w ramach przedmiotu Zarządzanie transportem i spedycją odbyło się spotkanie studentów logistyki z Dyrektor Zarządzającą - Expeditors Polska Sp.zo.o. Panią Martą Piechel, która w swoim wystąpieniu omówiła specyfikę działalności firmy Expeditors. Koordynatorem spotkania była dr Katarzyna Wąsowska. Podczas wykładu studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat specyfiki rynku TSL, w tym roli i odpowiedzialności spedytora.