INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Mecz studentów kierunku logistyka i zarządzanie w piłce nożnej!

W dniu 15 maja 2023 roku o godzinie 12:00 w hali Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 3-go maja 54 odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy studentami kierunku logistyka i zarządzanie.

Wydarzenie to jest organizowane przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości w ramach Święta Uczelni.

Wstęp wolny.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania drużynom.

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

27 kwietnia 2023 roku Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości odwiedzili wykładowcy z Iğdır University w Turcji - Hakan ÇAYALAN oraz Nilgün ÇAYALAN. Goście poprowadzili zajęcia ze studentami II roku Logistyki oraz spotkali się z Dyrekcją Instytutu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w obszarze umiędzynarodowienia, wspólnych projektów badawczych oraz publikacji.

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

W dniu 18 kwietnia 2023 roku, Koło Ekonomiczne zorganizowało warsztaty nt. ”ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”.
Warsztaty otworzył Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Radosław Korneć. W warsztatach oprócz studentów uczestniczył Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni oraz Zastępca Dyrektora pani dr Monika Wakuła a także pracownicy Instytutu.

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Dnia 14 kwietnia 2023 roku dr Regina Demianiuk, dr Monika Ojdana–Kościuszko i Piotr Miller, student III roku Logistyki Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, gościli w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.


W swoim wystąpieniu dr Monika Ojdana-Kościuszko zaprezentowała strukturę Uniwersytetu, zapoznała słuchaczy z działalnością Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, omówiła ofertę edukacyjną. Student Piotr Miller ciekawie opowiadał o życiu studenckim, korzyściach wynikających z wyjazdów Erasmus+ dla studentów, przedstawił działalność studenckich kół naukowych w Instytucie.