INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Rada Dyscypliny Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 
dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni - przewodniczący
dr Radosław Korneć – zastępca przewodniczącego  
dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, profesor uczelni - członek
dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, profesor uczelni - członek
dr hab. Piotr Senkus, profesor uczelni - członek
dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni - członek
dr Edyta Bombiak - członek 
dr Monika Jasińska - członek
dr Ewa Multan - sekretarz
dr Tomasz Stefaniuk - członek
dr Monika Wakuła- członek
dr inż. Adam Marcysiak - członek
dr Ola Bareja-Wawryszuk – członek
Weronika Głuchowska  - członek