INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Rada Dyscypliny Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 
 • dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni - przewodniczący
 • dr Monika Wakuła – zastępca przewodniczącego  
 • dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, profesor uczelni - członek
 • dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, profesor uczelni - członek
 • dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni - członek
 • dr Edyta Bombiak - członek 
 • dr Monika Jasińska - członek
 • dr Ewa Multan - sekretarz
 • dr Tomasz Stefaniuk - członek
 • dr Katarzyna Wąsowska- członek
 • dr inż. Adam Marcysiak - członek
 • dr Ola Bareja-Wawryszuk – członek
 • Weronika Głuchowska  - członek


Dokumentacja Rady Dyscypliny

 

 

 

Uchwały Rady Dyscypliny