INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Rada Dyscypliny Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 
dr Radosław Korneć – przewodniczący 
dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, profesor uczelni - członek
dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, profesor uczelni 
dr hab. Piotr Senkus, profesor uczelni - członek
dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni - członek
dr Monika Jasińska
dr Ewa Multan - członek
dr Tomasz Stefaniuk
dr Monika Wakuła- członek
dr inż. Adam Marcysiak - członek
dr Ola Bareja-Wawryszuk – sekretarz
Weronika Głuchowska  - członek