INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Informacje związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym

Zarządzenie Rektora UPH dotyczące: 

Zagadnienia egzaminacyjne:

Wykaz obszarów tematycznych prowadzących seminaria dyplomowe