INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kierunek Logistyka 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - dr inż. Tomasz Stefaniuk 
 • drugi rok - dr inż. Stanisław Szarek
 • trzeci rok - dr inż. Adam Marcysiak

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - dr Agata Marcysiak 
 • drugi rok - dr Edyta Bombiak
 • trzeci rok - dr Katarzyna Wąsowska

studia stacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - mgr Dariusz Chalimoniuk
 • drugi rok - dr Radosław Korneć

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - dr Ola Bareja - Wawryszuk 
 • drugi rok - dr Regina Demianiuk

 

Kierunek Zarządzanie

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - mgr Mariusz Cielemęcki 
 • drugi rok - mgr Maryla Karczewska - Czapska
 • trzeci rok - dr Marcin Chrząścik

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 • pierwszy rok - dr Marek Szajczyk
 • drugi rok - dMonika Wakuła
 • trzeci rok - dr Ewa Multan

studia stacjonarne drugiego stopnia 

 • pierwszy rok - dr hab. Anna Marciniuk - Kluska, prof. uczelni 
 • drugi rok - dr Monika Jasińska

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - mgr Ewa Kompa 
 • drugi rok - dr Jolanta Brodowska - Szewczuk