INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kierunek Logistyka 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - dr Stanisław Szarek
 • drugi rok - dr inż. Adam Marcysiak
 • trzeci rok - dr inż. Tomasz Stefaniuk

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - dr Edyta Bombiak
 • drugi rok - dr Katarzyna Wąsowska
 • trzeci rok - dr Agata Marcysiak

studia stacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - dr Radosław Korneć
 • drugi rok - mgr Dariusz Chalimoniuk

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - dr Regina Demianiuk
 • drugi rok - dr Ola Bareja - Wawryszuk

 

Kierunek Zarządzanie

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • pierwszy rok - mgr Maryla Karczewska - Czapska
 • drugi rok - dr Marcin Chrząścik
 • trzeci rok - mgr Mariusz Cielemęcki

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 • pierwszy rok - dr Monika Wakuła
 • drugi rok - dr Ewa Multan
 • trzeci rok - dr Marek Szajczyk

studia stacjonarne drugiego stopnia 

 • pierwszy rok - dr Monika Jasińska
 • drugi rok - dr hab. Anna Marciniuk - Kluska, prof. uczelni

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • pierwszy rok - dr Jolanta Brodowska - Szewczuk
 • drugi rok - mgr Ewa Kompa