INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku ZARZĄDZANIE w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

ROZKŁADY DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ROZKŁADY DLA STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK LOGISTYKA
Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku LOGISTYKA w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

ROZKŁADY DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ROZKŁADY DLA STUDENTÓW DRUGIEGO STOPNIA

  
Proszę o śledzenie planów na bieżąco ponieważ rozkłady mogą ulec zmianie.

Seminaria dyplomowe dla osób powtarzających semestr prowadzone są po indywidualnej konstultacji z promotorem.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Szczegółowe rozkłady zajęć dla Studiów Podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

podyplomowe studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości (wersja dostępna cyfrowo)

podyplomowe studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (wersja dostępna cyfrowo)