INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości  oferuje swoim studentom działalność w studenckich kołach naukowych. W Instytucie funkcjonują cztery koła naukowe:

Studenci mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej i badawczej. Członkowie kół biorą udział w konferencjach naukowych, piszą artykuły i komunikaty, które przedstawiają na konferencjach oraz podczas Festiwalu Nauki Polskiej. Studenci uczestniczą również w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych UPH promując kierunki studiów prowadzone w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.