INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Dnia 17 stycznia 2023 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów trzeciego roku logistyki z Dyrektor Zarządzającą - Członkiem Zarządu Expeditors Polska Sp.zo.o. Panią Martą Piechel, która w swoim wystąpieniu omówiła specyfikę działalności firmy Exspeditors.

W grudniu bieżącego roku akademickiego gościliśmy w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Panią profesor wizytującą, Svitlanę Levytską (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine), która na kierunku Zarządzanie I stopnia poprowadziła w języku angielskim wykłady z przedmiotów Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i Podstawy rachunkowości.

Dnia 12 grudnia 2022 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów 3 roku logistyki i zarządzania z Dyrektorem Pionu Cargo Panem Jarosławem Rogowskim, Wicedyrektorem  Pionu Cargo Panem Pawłem Kubinkiem oraz Szefem Rozwoju Biznesu Panem Radosławem Szafko, którzy omówili działalność firmy Welcome Airport Services Sp.zo.o. Koordynatorem spotkania była dr Katarzyna Wąsowska.

Uczniowie wraz z kadrą na sali wykładowej

Dnia 23 listopada 2022 roku zorganizowano wizytę studyjną dla uczniów klas 8a i 8b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Wł. Broniewskiego w Siedlcach na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.