INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespół instytutu wraz z uczniami SP3 w auli 0.8

W dniach 15-16 listopada 2022 roku gościliśmy w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości uczniów ósmych klas ze Szkoły Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach.

Sala wykładowa pełna studentów

W dniu 24 listopada 2022 roku studenci studiów stacjonarnych II stopnia studiujący na I roku zarządzania wzięli udział w warsztatów nt.  „Autoprezentacja w negocjacjach”.

Warsztaty poprowadziła  Pani Edyta Lepiarska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak.

Dnia 22 listopada 2022 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów 3 roku logistyki z Dyrektorem Oddziału Cargo Panem Sebastianem Kuną, który wygłosił prelekcję na temat:  „Rynek towarowych przewozów lotniczych (Air Cargo)”. 

IMG 20221007 WA0017 1

W dniach od 2 do 8 października 2022 roku, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni, wziął udział w wyjeździe studyjnym do Uniwersytetu w Kolonii, który odbył się w ramach projektu MEiN pod nazwą "Liderzy w zarządzaniu uczelnią". Efektem wyjazdu jest nawiązanie wielu kontaktów z przedstawicielami kadry kierującej uczelniami z Polski, Niemiec i Nigerii.