INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

22 kwietnia 2021 r. członkowie Koła Naukowego Logistyków i Koła Ekonomicznego działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wzięli czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "BUSINESS PULSE 2021" w Mińsku na Białorusi. Konferencja odbywała się w formie zdalnej. Językiem konferencji był angielski, białoruski i rosyjski.
Konferencja była okazją do zaprezentowania przygotowanych przez studentów kierunków: zarządzania i logistyki, członków kół naukowych, prezentacji dotyczących funkcjonowania działalności ekonomicznej i logistycznej w obecnych uwarunkowaniach.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w systemie USOS od 19 do 23 kwietnia prowadzone są zapisy na moduły fakultatywne na studiach stacjonanrych.

 

Przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych w semestrze letnim 2020/2021 realizowane będą następujące przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych:

  • pierwsze roczniki studiów stacjonarnych I stopnia - E-kultura w XXI wieku, Koncepcje
    w sztuce europejskiej;
  • pierwsze roczniki studiów niestacjonarnych I stopnia - E-kultura w XXI wieku, Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstów naukowych, użytkowych
    i literackich;
  • pierwsze roczniki studiów stacjonarnych II stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz studiów niestacjonarnych II stopnia - Etyka w organizacji, Trening medialny.

Uruchomienie w/w przedmiotów jest wynikiem wyborów przeprowadzonych w systemie USOSWeb w dniach 14 – 20 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo, w ramach współpracy międzynarodowej istnieje możliwość wzięcia udziału w serii webinariów "Your PhD in France" organizowanych wspólnie przez Ambasady Francji w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Austrii. Celem wydarzenia jest promocja studiów doktoranckich na uczelniach francuskich, z naciskiem na studia w trybie tzw. "cotutelle" czyli odbywanych w dwóch krajach jednocześnie i kończącym się uzyskaniem jednego, wspólnego dyplomu. 

Pierwsze webinarium (ogólne) odbędzie się 19 stycznia 2021 o godz. 17.00 CET, kolejne będą dotyczyły już konkretnych dziedzin: Natural Sciences (26 stycznie), Social Sciences (27 stycznia), Health and Life Sciences (2 lutego), Artificial Intelligence applied to Environment (3 lutego).