INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

11

W dniu 25 listopada 2021 roku studenci studiów stacjonarnych II stopnia studiujący na I roku zarządzania wzięli udział w warsztatach nt. „Autoprezentacja w negocjacjach”. Warsztaty poprowadziła Pani Edyta Ślubowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak. W ramach realizowanych warsztatów studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat stylów i technik autoprezentacji, jakie można wykorzystać w procesie negocjacji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Studenci poznali podstawowe elementy komunikacji niewerbalnej wykorzystywane w procesie negocjacji, mechanizmy wpływające na ich percepcję oraz sposoby ich wykorzystywania w budowaniu siły negocjacyjnej.

UWAGA

Studenci Logistyki, Zarządzania [II stopień]

Studia stacjonarne i niestacjonarne [rok ak. 2021/2022]

proszę o dokonanie wyboru Promotora w systemie USOS w następujących terminach:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2021/ 2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 26 września 2021 r.