INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

PHOTO 2021 11 30 15 44 35

Dnia 30 listopada 2021 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura transportowa odbyło się spotkanie studentów 3 roku logistyki z Dyrektorem Oddziału Cargo Panem Sebastianem Kuną, który wygłosił prelekcję na temat: Rynek towarowych przewozów lotniczych (Air Cargo). Koordynatorem spotkania była dr Katarzyna Wąsowska. Podczas wykładu studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat specyfiki rynku lotniczych przewozów cargo, w tym łańcucha logistycznego w biznesie cargo oraz roli agenta handlingowego. Poruszono także problem wpływu pandemii Covid-19 na rynek cargo. Szczególnie interesującym dla studentów zagadnieniem były kwestie możliwości zatrudnienia oraz perspektywy kariery zawodowej w branży lotniczej.

Realizowany w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.  

11

W dniu 25 listopada 2021 roku studenci studiów stacjonarnych II stopnia studiujący na I roku zarządzania wzięli udział w warsztatach nt. „Autoprezentacja w negocjacjach”. Warsztaty poprowadziła Pani Edyta Ślubowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak. W ramach realizowanych warsztatów studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat stylów i technik autoprezentacji, jakie można wykorzystać w procesie negocjacji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Studenci poznali podstawowe elementy komunikacji niewerbalnej wykorzystywane w procesie negocjacji, mechanizmy wpływające na ich percepcję oraz sposoby ich wykorzystywania w budowaniu siły negocjacyjnej.

 

 

Szanowni Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Logistyka, poniżej przedstawiony został rozkład zajęć dla przedmiotów wyrównujących. Zajęcia zaczynają się od 25 października