INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

11

W dniu 25 listopada 2021 roku studenci studiów stacjonarnych II stopnia studiujący na I roku zarządzania wzięli udział w warsztatach nt. „Autoprezentacja w negocjacjach”. Warsztaty poprowadziła Pani Edyta Ślubowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak. W ramach realizowanych warsztatów studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat stylów i technik autoprezentacji, jakie można wykorzystać w procesie negocjacji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Studenci poznali podstawowe elementy komunikacji niewerbalnej wykorzystywane w procesie negocjacji, mechanizmy wpływające na ich percepcję oraz sposoby ich wykorzystywania w budowaniu siły negocjacyjnej.

 

 

Szanowni Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Logistyka, poniżej przedstawiony został rozkład zajęć dla przedmiotów wyrównujących. Zajęcia zaczynają się od 25 października 

Realizowany w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.  

informujemy, iż dnia 4 października 2021 roku (poniedziałek), na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach (ul. Żytnia 39), planowane jest spotkanie adaptacyjne z władzami wydziału oraz opiekunami pierwszych roczników studiów.
O godz. 10:00 zapraszamy kierunki związane z Bezpieczeństwem, Administrację, Prawo i Kryminologię.
O godz. 12:00 zapraszamy kierunki pedagogiczne, Logistykę oraz Zarządzanie.
Spotkanie odbędzie się w auli 0.8A (parter budynku Wydziału Nauk Społecznych).
Spotkanie jest obowiązkowe.