INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

zdjęcie grupowe pod siedzibą DHL

W dniu 01.06.2022r. studenci III roku Logistyki wzięli udział w seminarium terenowym w terminalu logistycznym firmy DHL Parcel Sp. z o.o. Studenci wysłuchali prezentacji Pani Katarzyny Kosiorek – Kierownik Terminala, dotyczącej firmy DHL Parcel oraz rozwiązań procesowych. Podsumowaniem prezentacji był film ukazujący drogę paczki w łańcuchu logistycznym firmy DHL Parcel.

Budowanie zielonego okładka

W poszukiwaniu sposobów poprawy efektywności ekologicznej w ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na zielony kapitał intelektualny jako specyficzny zasób niematerialny wspierający zrównoważonego rozwój organizacji. Monografia stanowi próbę systematyzacji wiedzy na temat tego kapitału oraz jego roli w procesie budowania zrównoważonych organizacji oraz wzmacniania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Rozważania teoretyczne koncentrują się na omówieni specyfiki zielonego kapitału relacyjnego oraz scharakteryzowaniu głównych jego komponentów.

Zdjęcie grupowe

W dniu 1 czerwca 2022 roku przedstawiciele Koła Naukowego Logistyków wraz z opiekunem dr inż. Adamem Marcysiakiem udali się do firmy Stadler Polska Sp. z o.o. w Siedlcach. Zakład ten zatrudnia około 1200 osób. Obecnie w zakładzie produkowane są pojazdy dla przewoźników olejowych z całej Europy. Wizyta w przedsiębiorstwie Stadler pozwoliła studentom kierunku logistyka i zarzadzanie poznać poszczególne etapy produkcji od pozyskiwania surowca, montażu poszczególnych podzespołów i sekcji, aż po finalny produkt.

zdjęcie grupowe

W dniu 24 maja 2022 roku Koło Naukowe Logistyków i Koło Ekonomiczne działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Programem Edukacyjnym Nowoczesne Zarządzanie Biznesem  prowadzonym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, zorganizowało warsztaty dla studentów kierunku logistyka i zarządzanie. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem dokonywania zakupów w sieci oraz uprawnień konsumenta przy zawieraniu umów na odległość. Warsztaty poprowadził TOMASZ SZPORLENDOWSKI – przedstawiciel firmy Allegro, specjalista ds. współpracy z organami ścigania. 

Tego typu wydarzenia będą kontynuowane także w przyszłości.