INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

3

W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbyło się szkolenie online poświeconego problematyce przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestniczyli w nim studenci II roku studiów stacjonarnych kształcący się na kierunku logistyka.

Szkolenie prowadzili pracownicy Biura Karier UPH  Pan Krzysztof Kalinowski  oraz Pan Michał Boratyński.  Celem szkolenia było przygotowanie studentów do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych.   

W ramach szkolenia studenci dowiedzieli się m.in. jak przygotować się oraz właściwie zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej. Ważnym elementem była analiza przykładowych pytań zadawanych przez rekruterów oraz poszukiwanie trafnych i przekonywujących argumentów, które można wykorzystać w trakcie rozmowy z pracodawcą. Poruszono także kwestię komunikacji niewerbalnej oraz znaczenia „pierwszego wrażenia”. Każdy uczestnik  otrzymał imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Dr Edyta Bombiak