INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

22 kwietnia 2021 r. członkowie Koła Naukowego Logistyków i Koła Ekonomicznego działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wzięli czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "BUSINESS PULSE 2021" w Mińsku na Białorusi. Konferencja odbywała się w formie zdalnej. Językiem konferencji był angielski, białoruski i rosyjski.
Konferencja była okazją do zaprezentowania przygotowanych przez studentów kierunków: zarządzania i logistyki, członków kół naukowych, prezentacji dotyczących funkcjonowania działalności ekonomicznej i logistycznej w obecnych uwarunkowaniach.

Zdjęcie przedstawiające sljad z wystąpienia

Zdjęcie przedstawiające sljad z prezentacji

Zdjęcie przedstawiające sljad z wystąpienia studenta