INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

UWAGA

Studenci Zarządzania i Logistyki [I stopień] oraz Studenci Logistyki, Zarządzania [II stopień]

Studia stacjonarne i niestacjonarne [rok ak. 2020/2021]

proszę o dokonanie wyboru Promotora w systemie USOS w następujących terminach:

Rejestracja na seminarium dyplomowe

L.P.

Kierunek

Termin zapisu

Limit górny

Ilość studentów

Prowadzący

1

Rejestracja na seminarium Zarządzanie I st. stacjonarne

Kod rejestracji: NS-ZAR-SL-LIC(2021)

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SL-SEM5

Godz. 8.00 09.06.2021

Godzi. 08.00 16.06.2021

15

44

Dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, prof. uczelni

Dr inż. Anna Rak

Dr Jolanta Brodowska-Szewczuk

2

Rejestracja na seminarium Zarządzanie I st. niestacjonarne

Kod rejestracji: NS-ZAR-NL-LIC(2021)

Kod przedmiotu: NS-ZAR-NL-SEM5

16.00 09.06.2021

16.00 16.06.2021

17

51

Dr Ewa Multan

Dr Agata Marcysiak

Dr Monika Wakuła

3

Rejestracja na seminarium Zarządzanie II st. stacjonarne

Kod rejestracji: NS-ZAR-SU-MAG(2021)

Kod przedmiotu: NS-ZAR-SU-SEM1

09.00 09.06.2021

09.00 16.06.2021

18

52

Dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, prof. uczelni

Dr hab. Beata Domańska-Szaruga, prof. uczelni

Dr Marcin Chrząścik

4

Rejestracja na seminarium Zarządzanie II st. niestacjonarne

Kod rejestracji: NS-ZAR-NU-MAG(2021)

Kod przedmiotu: NS-ZAR-NU-SEM

17.00 09.06.2021

17.00 16.06.2021

15

59

Dr hab. Jarosław Kardas, prof. uczelni

Dr hab.. Jacek Kożuch, prof. uczelni

Dr hab. Józef Wróbel, prof. uczelni

Dr Edyta Bombiak

5

Rejestracja na seminarium Logistyka I st. stacjonarne

Kod rejestracji: NS-LOG-SL-LIC(2021)

Kod przedmiotu: NS-LOG-SL-SEM5

10.00 09.06.2021

10.00 16.06.2021

18

53

Dr Adam Marcysiak

Dr Regina Demianiuk

Dr inż. Stanisław Szarek

6

Rejestracja na seminarium Logistyka I st. niestacjonarne

Kod rejestracji: NS-LOG-NL-LIC(2021)

Kod przedmiotu: NS-LOG-NL-SEM5

18.00 09.06.2021

18.00 16.06.2021

18

72

Dr hab. Żanna Pleskacz, prof. uczelni

Dr Ola Bareja-Wawryszuk

Dr inż. Tomasz Stefaniuk

Dr Marek Szajczyk

7.

Rejestracja na seminarium Logistyka II st. stacjonarne

Kod rejestracji: NS-LOG-SU-MAG(2021)

Kod przedmiotu: NS-LOG-SU-SM3  -

11.00 09.06.2021

11.00 16.06.2021

15

19

Prof. dr hab. Y. Pauliuchuk

Dr Katarzyna Wąsowska

8.

Rejestracja na seminarium Logistyka II st. niestacjonarne

Kod rejestracji: NS-LOG-NU-MAG(2021)

Kod przedmiotu: NS-LOG-NU-SM3

19.00 09.06.2021

19.00 16.06.2021

15

27

Prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion

Dr Radosław Korneć