INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

UWAGA

Studenci Logistyki, Zarządzania [II stopień]

Studia stacjonarne i niestacjonarne [rok ak. 2021/2022]

proszę o dokonanie wyboru Promotora w systemie USOS w następujących terminach:

Rejestracja na seminarium dyplomowe

L.P.

Kierunek

Termin zapisu

Prowadzący

1

Rejestracja na seminarium Zarządzanie II st. stacjonarne

17.00 25.10.2021

17.00 27.10.2021

Dr hab. Jarosław Kardas, prof. uczelni

Dr hab. Źanna Pleskacz, prof. Uczelni

Dr Marcin Chrząścik

2

Rejestracja na seminarium Zarządzanie II st. niestacjonarne

19.00 25.10.2021

19.00 27.10.2021

Dr hab. Józef Wróbel, prof. uczelni

dr hab. Piotr Senkus, prof. Uczelni

Dr Edyta Bombiak

dr Teresa Szot - Gabryś

3

Rejestracja na seminarium Logistyka II st. stacjonarne

16.00 25.06.2021

16.00 27.06.2021

Dr Katarzyna Wąsowska

Dr Radosław Korneć

Dr Monika Ojdana - Kościuszko

4

Rejestracja na seminarium Logistyka II st. niestacjonarne

18.00 25.06.2021

18.00 27.06.2021

Prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion

Prof. dr hab. Y. Pauliuchuk

dr Adam Marcysiak