INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

11

W dniu 25 listopada 2021 roku studenci studiów stacjonarnych II stopnia studiujący na I roku zarządzania wzięli udział w warsztatach nt. „Autoprezentacja w negocjacjach”. Warsztaty poprowadziła Pani Edyta Ślubowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Siedlcach, a ich koordynatorem była dr Edyta Bombiak. W ramach realizowanych warsztatów studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat stylów i technik autoprezentacji, jakie można wykorzystać w procesie negocjacji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Studenci poznali podstawowe elementy komunikacji niewerbalnej wykorzystywane w procesie negocjacji, mechanizmy wpływające na ich percepcję oraz sposoby ich wykorzystywania w budowaniu siły negocjacyjnej.