INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Grupowe zdjęcie ze spotkania

Dnia 14 kwietnia 2023 roku dr Regina Demianiuk, dr Monika Ojdana–Kościuszko i Piotr Miller, student III roku Logistyki Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, gościli w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.


W swoim wystąpieniu dr Monika Ojdana-Kościuszko zaprezentowała strukturę Uniwersytetu, zapoznała słuchaczy z działalnością Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, omówiła ofertę edukacyjną. Student Piotr Miller ciekawie opowiadał o życiu studenckim, korzyściach wynikających z wyjazdów Erasmus+ dla studentów, przedstawił działalność studenckich kół naukowych w Instytucie.

W ramach zorganizowanej w szkole konferencji dr Regina Demianiuk wygłosiła dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik-logistyk prelekcję na temat: „Logistyczna obsługa e-commerce”, w której poruszyła m.in. kwestie związane z rozwojem omnikanałowości w dystrybucji, pokazała rolę logistyki w podejmowaniu decyzji zakupowych przez e-klienta, omówiła usługi logistyczne wybranych operatorów TSL dla sektora e-commerce, w tym usługi dropshipping i fulfilment. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

 

Na zakończenie nauczyciel Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim dr Marcin Gomółka przedstawił ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą historii logistyki jako nauki.

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wszystkie wspaniałe inicjatywy edukacyjne jakie Państwo podejmujecie w szkole w Stoczku Łukowskim!