INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ZARZĄDZANIE DRUGI STOPIEŃ

studia stacjonarne 

dr hab. Beata Domańska - Szaruga, prof. Uczelni

dr hab. Marzena Wójcik - Augustyniak, prof. Uczelni

dr Marcin Chrząścik

 

studia niestacjonarne 

dr hab. Jarosław Kardas, prof. Uczelni

dr hab. Józef Wróbel, prof. Uczelni

dr hab. Artur Kożuch, prof. Uczelni

dr Edyta Bombiak

 

ZARZĄDZANIE PIERWSZY STOPIEŃ 

studia stacjonarne

dr hab. Anna Marciniuk - Kluska, prof. Uczelni 

dr Anna Rak

dr Jolanta Brodowska - Szewczuk

 

studia niestacjonarne 

dr Ewa Multan

dr Agata Marcysiak

dr Monika Wakuła

 

LOGISTYKA II STOPIEŃ

studia stacjonarne

prof. dr hab. Yury Pauliuchuk

dr Katarzyna Wąsowska

 

studia niestacjonarne

prof. dr hab. Krystyna Pieniak - Lendzion 

dr Radosław Korneć

 

LOGISTYKA I STOPIEŃ

studia stacjonarne

dr Adam Marcysiak

dr Regina Demianiuk

dr Stanisław Szarek

 

studia niestacjonarne 

dr hab. Żanna Pleskacz, prof. Uczelni

dr Ola Bareja - Wawryszuk

dr Tomasz Stefaniuk

dr Marek Szajczyk