INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

ZARZĄDZANIE DRUGI STOPIEŃ

studia stacjonarne 

dr hab. Jarosław Kardas, prof. Uczelni

dr hab. Żanna Pleskacz, prof. Uczelni

dr Marcin Chrząścik

 

studia niestacjonarne 

dr hab. Józef Wróbel, prof. Uczelni

dr hab. Piotr Senkus, prof. Uczelni

dr Edyta Bombiak 

dr Teresa Szot-Gabryś

 

 

LOGISTYKA II STOPIEŃ

studia stacjonarne

dr Radosław Korneć

dr Katarzyna Wąsowska 

dr Monika Ojdana - Kościuszko

 

studia niestacjonarne

prof. dr hab. Krystyna Pieniak - Lendzion 

prof. dr hab. Yury Pauliuchuk

dr Adam Marcysiak