INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych: 

 • dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, profesor uczelni
 • dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, profesor uczelni
 • dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni - Dyrektor Instytutu
 • dr hab. Piotr Senkus, profesor uczelni
 • dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni
 • dr Ola Bareja - Wawryszuk
 • dr Edyta Bombiak
 • dr Jolanta Brodowska - Szewczuk
 • dr Marcin Chrząścik
 • dr Monika Jasińska
 • dr Radosław Korneć - zastępca Dyrektora Instytutu 
 • dr inż. Adam Marcysiak
 • dr inż. Agata Marcysiak
 • dr Ewa Multan
 • dr Monika Ojdana - Kościuszko
 • dr inż. Anna Rak
 • dr inż. Tomasz Stefaniuk
 • dr Tomasz Śmietanka
 • dr Monika Wakuła
 • dr Katarzyna Wąsowska
 • dr Marek Szajczyk
 • mgr Renata Stefaniak 

Grupa pracowników dydaktycznych:

 • prof. dr hab. Yury Pauliuchuk
 • prof. dr hab. inż. Krystyna Pieniak-Lendzion
 • dr hab. Józef Wróbel, profesor uczelni
 • dr hab. Żanna Pleskacz, profesor uczelni
 • dr Regina Demianiuk
 • dr inż. Stanisław Szarek
 • dr Teresa Szot - Gabryś
 • mgr Mariusz Cielemęcki
 • mgr Dariusz Chalimoniuk (1/2 etatu)
 • mgr Maryla Karczewska-Czapska
 • mgr Ewa Kompa
 • mgr inż. Bogusława Stańczewska 

 

Sekretariat Insytutu:

 • mgr Wioletta Grabowiec
 • mgr Wioletta Iwanowska