INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych: 

 

Grupa pracowników dydaktycznych:

 

Sekretariat Insytutu:

  • dr Wioleta Iwanowska
  • mgr Wioletta Grabowiec